Diagonallari 6 va 8 sm bo'lgan rombga ichki chizilgan doira yuzini hisoblang

+2
1.8K
Fan va ta'lim 2 1
Диоганаллари 6 см ва 8 см булган ромбга ички чизилган доира юзини хисобланг

1 Javob

+1
(368)
 
Eng yaxshi javob
1

Javobi: 2,0096 sm2

Ishlanishi

Rombning diagonallari o'zaro perpendikulyar va kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi. Demak:
AO = 3sm, BO = 4sm, bu yerda O diagonallar kesishgan nuqta

Diagonallar rombni uchburchaklarga bo'ladi, istalgan to'g'ri burchakli uchburchak uchun esa pifagor teoremasi bo'yicha:
АВ = √(АО² + ВО²) = √(3² + 4²) = √(9+16) = √25 = 5 sm
 
Aylana chizish mumkin bo'lgan har qanday ko'pburchak uchun S = pr formulasi o'rinli bo'ladi, bunda p - yarimperimetr. Bu formula orqali radiusni topish mumkin, ya'ni r = S / p
 
p = 15 * 4 / 2 = 30
Sabcd = АС · BD / 2 = 6 · 8 / 2 = 24sm²
 
Demak r = S / p = 24 / 30 = 0,8sm
 
Endi aylananing yuzasini S = πr² formula bo'yicha topamiz
S = 3,14 * 0,8= 3,14 * 0,64 = 2,0096 sm2
 
...