Tomoni 6sm ga teng bo'lgan kvadratga ichki chizilgan doira yuzini toping

+1
2.3K
Fan va ta'lim 1 1
Tomoni 6sm ga teng bo'lgan kvadratga ichki chizilgan doira yuzini toping

1 Javob

+1
 
Eng yaxshi javob
1

a = 6sm kvadratning bir tomoni uzunligi deb olaylik. Kvardatga ichki chizilgan doiraning diametri kvadratning tomoniga teng ekanligi hisobga olinsa, bu doira diametri bizning holatda 6sm, uning radiusi esa diametrning yarimi, ya'ni 3sm ga teng. Shunda yuzani topish formulasi orqali 

S = π r 2

S = 3,14 * 32 = 3,14 * 9 = 28,26 sm2 ga teng

Javob: 28,26 sm2. Aylanani yuzini topish formulasi haqida batafsil https://askinfo.uz/325/doiraning-yuzi-formulasi

...