To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan doiraning yuzini topish formulasi

+1
192
Fan va ta'lim 1 1
To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan doiraning yuzasini topish uchun ishlatiladigan formula

1 Javob

+1
(365)
 
Eng yaxshi javob
1

Demak, har qanday aylana uchun yuzani topish formulasi:

S = πr2

Bizga hozir radius kerak. To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi uchburchak gipotenuzasining yarmiga teng, ya'ni r = gipotenuza / 2. Demak, agar aytaylik uchburchak gipotenuzasi 6sm deb olinadigan bo'lsa, unda aylananing yuzasi:
S = 3,14 * (6/2)= 3,14 * 9 = 28,26 sm2
Yuklanmoqda...
...