Uchburchakni yuzini topish formulasi

+1
1.1K
Fan va ta'lim 1 1
Uchburchak yuzasini topish formulasi kerak

1 Javob

0
(368)
0

S = (a / 2) * h

...