Tugri burchakki uchburchakning yy,i 1225ga teng .Uning gipotenuzasini toping

0
177
Fan va ta'lim 0 1
Uchburchakni yu,i1225ga teng.Uning gepotenuzasini tooing

1 Javob

0
0
Meni javobim yo'q
...