Uchburchakning yon tomonlari 21cm, 72cm, 75cm uchburchakning yuzini toping.

+1
420
Fan va ta'lim 1 2
Uchburchakning yon tomonlari 21cm, 72cm, 75cm. Uchburchakning yuzini toping

2 ta javob

0
0
Uchburchakda yon tomon ikkita bo'ladiku ko'pi bilan, savolni to'g'ri berish kerak Mohira
0
(368)
0

Ha savol juda noto'g'ri berilgan, lekin undan kelib chiqib javobini topsa bo'ladi. Birinchidan bu uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak, uni yon tomonlari deb xato yozilgan, shunchaki tomonlari deyish kerak edi. Pifagor teoremasiga ko'ra:

a2 + b2 = c2, ya'ni to'g'ri burchak katetlari kvadratlarining yig'indisi uning gipotenuzasi kvardati yig'indisiga teng. Bu yerda 21 va 72sm uning katetlari uzunligi, 75sm - gipotenuzasining.
752 = 212 + 722

5625 = 5625, demak to'g'ri

Endi, to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi uning katetlari ko'paytmasining (asosi va balandligi) yarimiga teng, demak:

S = 21 * 72 / 2 = 756sm2

Javob: 756sm kvadrat

...