uchburchakning yuzini toping

0
247
Fan va ta'lim 0 1

to'g'ri burchakli uchburchakning, gipotenuzasini 8sm, bir kateti 6 sm bo'lsa, uchburchakning yuzasini topish

1 Javob

0
0

Oldin ikkinchi katetni uzunligini topamiz. Masalada a,b - katet, c - gipotenuza deb olinsa, pifagor teoremasiga ko'ra
b2 = c2 - a2 = 82 - 62 = 64 - 36 = 28
b = √28

Masalani qayeridadir xatolik ketgan, chunki odatda ildiz son chiqmasligi kerak

...