Diagonallari 24 va 18sm bo'lgan rombni perimetri

0
3.6K
Fan va ta'lim 0 1
Diagonallari 24 va 18sm bo'lgan rombni perimetri hisoblanishi kerak

1 Javob

+1
 
Eng yaxshi javob
1

Romb diagonallari o'zaro perpendikulyar va kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi (romb esa to'rtta teng qismga). Shu sababli hosil bo'ladigan ABO uchburchak  to'g'ri burchaklidir. Demak pifagor teoremasini qo'llab rombni bir tomonini topib olamiz.

Bunda
AO = d1 / 2 = 24 / 12 = 12sm
BO = d2 / 2 = 18 / 2 = 9sm

Pifagor teoremasiga ko'ra

AB² = AO² + BO² = 12² + 9² = 144 + 81 = 225
a = AB = √225 = 15

Rombning bir tomoni 15sm ga tengligini topdik, uning tomonlari teng bo'lganligi uchun perimetri quyidagicha hisoblanadi

р = 4а = 4*15 = 60 (sm)

Javob: 60sm

...