CuSO4 eritmasi orqali qancha (F) zaryad o'tsa, teng massali mis elektrodlarda 48 g

0
296
Fan va ta'lim 0 1
CuSO4 eritmasi orqali qancha (F) zaryad o'tsa, teng massali mis elektrodlarda 48 g farq yuzaga keladi (elektrodlarda gaz ajralmagan).  Javobi va ishlanishi qanday bo'ladi?

1 Javob

0
0

                             e-liz
2CuSO4 + 2H2O --------> 2Cu + O2 + 2H2SO4

...