2 hajm 6 M HCl va 3 hajm 4 M H2SO4 eritmalarini aralashtirilishidan olingan 50 ml eritma...

0
457
Fan va ta'lim 0 1
2 hajm 6 M HCl va 3 hajm 4 M H2SO4 eritmalarini aralashtirilishidan olingan 50 ml eritma 3,51 g Mg va
Al qotishmasini to'la eritish uchun sarflandi. Qotishma tarkibidagi metallarning atomlar soni nisbatini
aniqlang. α =100%
Help please

1 Javob

0
0

Kislotalar saqlanadigan eritmadagi kislotlarlarning ulushi:

2x+3x=50
X=10

2*10=20 ml (HCl)
3*10=30 ml (H2SO4)

Kislotalarning mol miqdori:

n=6*0.02=0.12 (HCl)
n=4*0.03=0.12 (H2SO4)

0.12      0.24
H2SO= 2H

Magniy eritmadan 2ta H siqib chiqaradi

Alyuminiy esa 3ta H ni

0.12+0.24=0.36 mol H ioni

Mg+2H

Al+3H

Tenglama tuzamiz

24x+27y=3.51
2x+3y=0.36

X=0.045
Y=0.09

Javob: 1 : 2 nisbatda

...