A gazining hajmi V, massasi m. Xuddi shu sharoitda B gazining hajmi 2V, massasi 0,5m bo'lsa

0
276
Fan va ta'lim 0 1
A gazining hajmi V, massasi m. Xuddi shu sharoitda B gazining hajmi 2V, massasi 0,5m bo'lsa, gazlarning zichliklari orasidagi munosabat nimaga teng?

1 Javob

+1
 
Eng yaxshi javob
1

Dastlab zichlikni aniqlash formulasini bilish kerak. U quyidagicha

ρ = m / V, bu yerda ρ - zichlik, m - massa, V - hajm. 

Demak, masalada ikkita gazning zichliklari orasidagi munosabatni topish vazifa qilib qo'yilgan. A gazning zichligi yuqoridagi formula bo'yicha A = m / V = 1 deb olinsa, B gazning zichligi B = 0,5m / 2V = 0.25 birlik deb olinadi. Yani A = 4B yoki ρ(A) = ρ(B) * 4 

...