Диаметри 10см доирани юзини топинг?

0
14
Avto-moto 0 1
Diametri 10sm bo'lgan doiraning yuzasi qancha bo'ladi

1 Javob

0
0

Quyidagi formuladan foydalanib, doirani uzunasini hisoblashingiz mumkin:

L = πD = 2πr

 

r – радиус окружности

D – диаметр окружности

L – длина окружности

π – 3.14

Bundan kelib chiqib

L = 3.14* 10 =2*3.14*5= 31.4 bo'ladi. ( 5 - doirani radiusi).

Yuklanmoqda...
...