Диаметри 10см доирани юзини топинг?

0
187
Avto-moto 0 2
Diametri 10sm bo'lgan doiraning yuzasi qancha bo'ladi

2 ta javob

0
0

Quyidagi formuladan foydalanib, doirani uzunasini hisoblashingiz mumkin:

L = πD = 2πr

 

r – радиус окружности

D – диаметр окружности

L – длина окружности

π – 3.14

Bundan kelib chiqib

L = 3.14* 10 =2*3.14*5= 31.4 bo'ladi. ( 5 - doirani radiusi).

0
0
Diametrni 2ga boʻlib ²topish
...