Kengurining bolasing qanchalik katta bo'ladi

0
124
Hayvon va o'simliklar 0 1
Kengurularning farzandining kattligi qanchalik miqdorda bo'ladi.

1 Javob

0
0
Kenguruning bolasini kattaligi 2 -3 santimetrga teng bo'ladi va ular katta bo'lib yetishganliklarigacha onalarining qornidagi haltachalarida bo'ladilar.
...