1-oktyabr o'qituvchilar kuni uchun tabriklar

+1
436
Boshqa 1 3
1-oktyabr o'qituvchilar kuni uchun noyob tabriklar kerak

3 ta javob

+1
1
Sizning talimingiz olmagan kim bor,
Siz-ku yuraklarda ilk ziyo yoqqan.
Olimmi, shoirmi va yo sanatkor,
Ilk bor sizga tomon ustoz deb boqqan.
Bitta harf dardida riyozat chekib,
Oqibat ko'kka ham chiqolgan inson.
Ne ajab sizlarni baxtiyor etib,
O'rnidan dast turib, bosh egsa shu on.
Buyuk Alisherbek lutf etgan misol,
Savod o'rgatdingiz qancha ranj bilan.
Qoplab bo'larmikan bu qarzni alhol,
O'zib bo'larmikan yuzta ganj bilan.
+1
1

Doim nur yog'ilib turar,
Yuzingizdan ustrozlar.
Bilim chashma kabi oqar,
So'zningizdan ustozlar.

Maqtov bersam sizga gar,
So'zlar yetmas ustozlar.
O'quvchiz sizni tabriklar,
Aziz va mo'tabar ustozlar.

+1
1
Ustod, muallimsiz qolganda zamon,
Nodonlikdan qora bo'lurdi jahon

Abdurahmon Jomiy
...