Eni uzunligi orqali kg chiqarish formulasi

0
214
Fan va ta'lim 0 1
Iltimos yordam kerak

1 Javob

0
0

Massani aniqlash uchun jismning uzunligi (bo'y), eni va balandligi kerak. Uchalasining ko'paytmasi uning zichligiga (masalada berilishi kerak yoki turli jism zichliklarini internetdan ko'rish mumkin) ko'paytiriladi. Bo'ldi. Formulasi:

m = V * ρ

V = hajm
ρ = zichlik
m = massa

V = a * b * c  -  a, b va c bu yerda mos ravishda bo'y, en va balandlik
Yuklanmoqda...
...