Yordam! CH3COOCH2CH3 ning gidrolizida (sulfat kislota ishtirokida) qanday kislota hosil bo‘ladi?

0
433
Fan va ta'lim 0 1
CH3COOCH2CH3 ning gidrolizida (sulfat kislota ishtirokida) qanday kislota hosil bo‘ladi? Iltimos yordamlashib yuboring

1 Javob

0
0

CH3COOCH2CH3 + H2O = CH3COOH + CH2CH3OH
Javob: Sirka kislota bilan etanol (etil spirt)

...