Inglis tilida to'g'ri fe'llar

0
336
Avto-moto 0 1
Inglis tilida to'g'ri fe'llar

1 Javob

0
0

Ingliz tilida to'g'ri fe'llar (regular verbs) - fe'lning o'tgan zamon shakli -ed qo'shimcha qo'shish orqali shakllantiriladigan fe'llardir. Masalan:

  • look (qaramoq) - looked (qaragan)
  • paint (chizmoq) - painted (chizgan)

Agar so'z e harfi bilan tugasa, faqat -d qo'shimcha qo'shiladi:

  • Improve - improved
  • like - liked
...