Доиранинг юзи

0
4.2K
Fan va ta'lim 0 1
Доиранинг юзи нисана тенг

1 Javob

0
0

S = πr2

Bu yerda π - o'zgarmas qiymat bo'lib, 3,14 ga teng. r - doiraning radiusi.

Bog'liq savollar topilmadi

...