9.6 gr kislorod norrmal sharoitda qancha litr buladi

0
179
Fan va ta'lim 0 1
Bertoliy tuzidan 9.6 gr kislorod chiqdi normal sharoitda qancha litr buladi

1 Javob

0
0

Normal sharoitda har qanday gazning bir moli 22,4 litrni tashkil etadi. Agar 32g kislorod 1 molga teng bo'lsa, 9.6g kislorod 0,3 molga teng bo'ladi. Shunda quyidagi tenglama tuziladi

1mol = 22,4 litr
0.3mol = x litr

Tenglamani yechish orqali 9,6 gramm kislorod normal sharoitda 6,72 litr bo'lishi aniqlanadi. Javob: 6,72 litr

...